SPECJALISTYCZNE PRODUKTY IZOLACYJNE

Konstrukcje wsporcze do izolacji

Konstrukcje wsporcze wykonane z płaskownika stalowego 30x3 mm.

Rodzaj konstrukcji:
ringi z wyprofilowanego płaskownika z dystansami tego samego materiału, na odpowiednią grubość konkretnej izolacji i średnice instalacji.

Zakres zastosowania:

  • odporność termiczna do 250° C
  • klasa palności A1 niepalne nierozprzestrzeniające ognia
  • ciężar właściwy 3,8 kg/m2
  • grubość 27 mm

ring dostosowany do izolacji
okrąg wsporczy