SPECJALISTYCZNE PRODUKTY IZOLACYJNE

Kolana z wełny mineralnej

Kolana z wełny mineralnej to gotowe elementy z wełny mineralnej służące do izolacji kolan rurociągów. Uzupełnieniem otulin dla rurociągów prostych są kompatybilne elementy kolanowe. Wykonane elementy zapewniają najlepsze rozwiązanie w zakresie izolacji kolan o dużych średnicach. Zobacz specyfikację.